Duurzaamheid is een trend die onder Nederlandse consumenten leeft. Zeker in de e-commerce sector heerst een zekere pakketschaamte onder online shoppers. Uit onderzoek naar Nederlandse consumenten door Capterra blijkt dat duurzaamheid een belangrijk element kan zijn van (e-commerce) bedrijven. Zo blijkt dat duurzaamheidacties van bedrijven invloed hebben op de keuze voor een product en dat […]