Snowball E-commerce Solutions, web development bureau in Hilversum, heeft onlangs het Duitse Shopware platform gekozen voor de bouw van webshops, naast WooCommerce. Daarmee ziet zij ook af van verdere ontwikkelingen op het Magento platform, dat met een end-of-life van de 1.x versie juni 2020, veel webshophouders treft.

Belangrijkste reden voor deze keuze zijn volgens Arjen Vaalburg, algemeen directeur: “Shopware biedt een stabiel platform met veel state-of-the art functionaliteiten, die standaard worden meegeleverd – waaronder inbegrepen een warehouse managementoplossing. En heeft een éénmalige licentie structuur. Dat is bijzonder prettig voor klanten. Daarnaast is de organisatie van Shopware in Duitsland ook benaderbaar voor ons als agency. Waardoor we gezamenlijk ook voor Nederland specifieke functionaliteiten en koppelingen op de roadmap kunnen krijgen.”

Shopware heeft ook een geïntegreerd WMS (warehouse managementsysteem Pickware) en kassa oplossing dat met name voor clicks-and-bricks (r)etailers interessant is. En laat zich ook middels API’s koppelen aan andere logistieke systemen.

Magento werkzaamheden betreffen alleen nog migratie van Magento naar Shopware. Inmiddels zijn de developers gecertificeerd op het nieuwe platform en worden de eerste webshops binnenkort opgeleverd.